img
  • کد خبر:۶۵۷۹
  • تاریخ انتشار: سـه شنبه ، ۲۲ تیر سال ۱۳۹۵
  • ساعت ۱۱:۲۵:۰
  • تعداد بازدید: ۵۵۱

یک نویسنده معتقد است با گذر از اندیشه های حوزوی و دانشگاهی با بین دغدغه های جامعه می تواند از نظر بیام مسائل اعتقادی پایه های محتوایی مستحکمی را پشتوانه انتقال مفاهیم قرار دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی یکتا نویسنده در یادداشتی تاثیر برگزاری جشنواره فیلم مقاومت در مشارکت حوزه های علمیه و همچنین دانشگاه های سراسر کشور را بررسی کرد.

متن یادداشت را در ادامه می خوانید: «جشنواره فیلم مقاومت در چهاردهمین دوره از برگزاری خود به پشتوانه تجربه دوره سیزدهم که بسیار مورد استقبال قرارگرفت و از اثرگذاری خوبی هم برخوردار بود در نظر دارد فیلم های این دوره را با مشارکت حوزه های علمیه و همچنین بسیج دانشگاه های سراسر کشور به نمایش در بیاورد.

این مهم از چند نظر قابل اعتنا و بررسی است، اول آن که این حرکت فرهنگی گامی مؤثر در جهت تبیین اتحاد حوزه و دانشگاه است که از اهداف اولیه نظام اسلامی و نیز نظریه پردازان انقلاب از ابتدای شکل گیری انقلاب اسلامی بوده است. انقلابی که همین دو قشر یعنی طلاب در حوزه علمیه و دانشجوها در دانشگاه، پیشرو ترین نقش را در باالفعل کردن ایدئولوژی انقلاب از ساحت نظریه به وادی عمل در آن ایفا کرده اند.

این همگرایی در حوزه های فکری و عقیدتی دستاوردی بسیار ارزنده در سالهای پیروزی انقلاب داشته است و اکنون نیز می طلبد تا این دو نهاد دوشادوش یکدیگر در راستای تبیین گفتمان انقلاب اسلامی و فرهنگ انقلابی عمل کرده و فرهنگ مقاومت را به واسطه زبان رسا و اثر گذارسینما  در اولویت های فرهنگی دانشگاه و حوزه قرار دهند.

نباید غافل بود که دانشگاه و حوزه هر دو از حیث نظری و محتوایی تأمین کننده های اصلی محتوای آثار اجتماعی و هنری در جامعه آرمانگرای دینی هستند و سینما به عنوان پیشرو ترین رسانه اجتماعی می تواند با تکیه بر این دو، جریان ساز اصول مبتنی بر دین و ایدئولوژی های انقلاب و اسلام در جامعه ای باشد که  فرهنگ از اصلی ترین مطالبات حکومت در آن بوده و همواره در حوزه های مدیریتی و اجرایی مغفول و مهجور مانده است. همچنین این مهم دغدغه ای مشترک در میان هر جبهه و جریان جناحی محسوب می شود که تأمین آن بی شک از منافع ملی بوده و حرکتی فراجناحی به حساب خواهد آمد که در راستای ارتقاء سطح فرهنگ و سلیقه مردم عمل کرده است.

 سینما با گذر از اندیشه های حوزوی و نیز دانشگاهی فارغ از این که می تواند به بیانی به روز و در راستای دغدغه های روز اجتماع و فرهنگ به خصوص قشر جوان و نوجوان دست یابد، می تواند از نظر بیان مسائل اعتقادی و دینی پایه های محتوایی درست و مستحکمی را پشتوانه انتقال مفاهیمش قرار دهد.

 این هم نشینی سینما با حوزه و دانشگاه که به واسطه حرکت فرهنگی جشنواره مقاومت در این دوره  رقم خواهد خورد همچنین از بهترین کانال های ارتباطی میان اندیشه های علمی و دینی علما و اساتید با هنرمندان و فیلمسازان خواهد بود تا اینچنین پای تعامل عموم جامعه مدنی به واسطه سینما که رسانه ای فرهنگی، سرگرمی ساز و مفرح است به کرسی های دانشگاهی و منبرهای بحث و درس حوزوی باز شود. این مهم در راستای سینمای اندیشمند و جریان ساز اجتماعی حرکتی بسیار مؤثر خواهد بود که هم می تواند در کوتاه مدت اثرگذاری خود را داشته باشد و در طرح درست مسائل فرهنگی و دینی روز ورود کند و هم در بلند مدت به مثابه پای ریزی جریانی فرهنگی و ملی عمل کند که از ابتدای انقلاب دغدغه هایش از سوی متفکرانی برای داشتن سینمایی ملی و منحصر به تفکر انقلاب  اسلامی مطرح می شده است.

اما بی شک مهمترین انگیزه برای طرح این مسأله تحت برگزاری جشنواره مقاومت، طرح و بسط موضوع وحدت دانشگاه و حوزه است که از آغاز انقلاب اسلامی توسط متفکرانی همچون شهید مفتح و حتی امام راحل و نیز مقام معظم رهبری بارها بیان شده و بر آن تأکید شده است.

اتحاد میان حوزه  و دانشگاه که از ابتدای انقلاب جزو مطالبات اساسی و اصلی تئوری و نظریه پرداز های انقلاب برای همنشینی دین و علم  بوده  است، می تواند به واسطه هنر متعالی سینما آن هم در حوزه مرتبتی همانند مقاومت در تبیین هنر انقلابی و هنر متعهد در کشور و نیز منطقه ایجاد شود. چرا که سینمای مقاومت محتوایی بجز تبیین دیدگاه های انقلاب و اسلام در حوزه و دانشگاه ندارد.

جشنواره مقاومت در چهاردهمین دوره از برگزاری اش با نگاهی مبتنی بر اهداف انقلاب و دغدغه های امام و رهبری، حرکت بسیار ارزشمندی را در تبیین اندیشه وحدت حوزه و دانشگاه ایجاد می کند که بی شک با ادامه آن و نیز مشارکت حداکثری طلاب و دانشجویان از یک سو و هنرمندان و فیلمسازان از سوی دیگر، خوراک اعتقادی و فکری مناسبی را برای مخاطبین سینما به وجود خواهد آورد که می تواند استراتژی سینمای انقلاب اسلامی را با نگاهی درست در منطقه و جهان تبیین کرده و با وارد کردن هنرمندان و فیلمسازان تازه نفس با اندیشه ها و آرمان هایی متعهد با دو رویکرد دانشگاه و حوزه به رگ های گرفته و مسدود سینما، خون تازه ای را در فضای فرهنگی و اجتماعی کشور جاری و ساری کند تا اندیشه های متعالی نظام در این هنر فراگیر متجلی شود و سلیقه و تفکر مخاطب نیز همراه آن ارتقاء یافته و تفکر عقیدتی و علمی به جریان عمومی و پیشرویی در فرهنگ کشور مبدل شود.»

http://www.mehrnews.com/news/3710202

نام کامل:
ایمیل:
نظر شما: