به اشتراک بگذارید

کمک هزینه امداد و معیشت طلاب

مبلغ مورد نظر خود را برای حمایت ،انتخاب و یا وارد کنید

همه کارتهای عضو شتاب پذیرفته می شود

انتخاب درگاه بانکی :

بانک سامان بانک سامان
بانک پارسیان بانک پارسیان
توضیحات
مشخصات
نظرات کاربران
نظر کاربران به :

شامل پنج قسمت می باشد:  
1-کمک هزینه معیشت طلاب
2-کمک هزینه ازدواج
3-کمک هزینه اجاره مسکن

شامل پنج قسمت می باشد:  
1-کمک هزینه معیشت طلاب
2-کمک هزینه ازدواج
3-کمک هزینه اجاره مسکن

شامل پنج قسمت می باشد:  
1-کمک هزینه معیشت طلاب
2-کمک هزینه ازدواج
3-کمک هزینه اجاره مسکن