چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت

سید شهیدان اهل قلم مرتضی آوینی:
شاید جنگ خاتمه یافته باشد اما مبارزه هرگز پایان نخواهد یافت ...