مهلت ثبت نام در مسابقه سینمای ایران
چهاردهمین جشنواره بین الملل فیلم مقاومت به اتمام رسیده است.