مهلت ثبت نام در بخش جلوه گاه نور

چهاردهمین جشنواره بین الملل فیلم مقاومت به اتمام رسیده است.