مهلت ثبت نام در مسابقه قلم طلایی

چهاردهمین جشنواره بین الملل فیلم مقاومت به اتمام رسیده است.