مدت زمان اثر:
عنوان فیلم:
تهیه کننده:
کارگردان:

قــــطع فیلم:
غیرحرفه ای:
حرفه ای:

عوامل سازنده:
تدوینگر:
محقق:
موسیقی:
تصویربردار:
گویندگان:
گفتارمتن:
خلاصه داستان:

مشخصات شهید و مادر و پدر شهید:
تاریخ شهادت:
تاریخ تولد:
نام و نام خانوادگی شهید:
محل شهادت:
محل تولد:
نام و نام خانوادگی پدر شهید:
نام و نام خانوادگی مادر شهید:
شهرستان :
استان :
نشانی:
تلفن همراه:
تلفن ثابت:

مشخصات کارگردان:
مدرک تحصیلی:
محل تولد:
سال تولد:
خلاصه سوابق هنری :
شهرستان :
استان :
نشانی :
تلفن همراه:
تلفن ثابت:
ایمیل:


مشخصات تهیه کننده:
شهرستان :
استان :
نشانی:
تلفن همراه:
تلفن ثابت:
ایمیل:
ثبت نام بخش مسابقه جلوه گاه نور چهاردهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت