preloader

درخواست مساعدت

در این بخش از سایت می توانید درخواست کمک خود را ثبت فرمایید.

بدیهی است پر کردن این فرم به معنای قطعی شدن مساعدت نیست و اطلاعات این فرم برای بررسی و تایید نهایی به مسئولین ذی ربط ارجاع داده می شود.

در بخش شماره تماس و یا شرح نیاز حتما شماره تلفنی جهت تحقیق و یا پیگیری رفع نیاز درج فرمایید. وارد کردن دقیق اطلاعات و همچنین توضیحات بیشتر درباره نیازمندی می تواند پیگیری مسئله را برای مسئولین امر آسان تر و سریع تر کند.

لازم به ذکر است پر کردن این فرم به منزله اجازه رسمی و حقوقی جهت تحقیق و تفحص در امور معیشتی فرد نیازمند می باشد.

با تشکر

"(ضروری)" indicates required fields