preloader

عمران و آبادی

تجهیز مدارس علمیه

از امام صادق علیه السلام  سوال شد کدام مرد افضل تر است؟ مردی که سخنان شما را نشر میدهد و آن را در دل شیعیان استوار میکند، یا مردی عابد که چنین نیست؟ امام علیه السلام فرمود : آنکه سخنان ما را نشر دهد و آن را در دل شیعیان استوار سازد از هزار عابد برتر است. شاید با همین حدیث مختصر و مفید بتوان اثبات کرد که فضیلت ساخت، مرمت و یا تجهیز مدارس علمیه که مرکز تربیت مردان دین است اگر بیشتر از مسجد سازی نباشد کمتر نیست.

نوسازی مدارس فرسوده

از امام صادق علیه السلام  سوال شد کدام مرد افضل تر است؟ مردی که سخنان شما را نشر میدهد و آن را در دل شیعیان استوار میکند، یا مردی عابد که چنین نیست؟ امام علیه السلام فرمود : آنکه سخنان ما را نشر دهد و آن را در دل شیعیان استوار سازد از هزار عابد برتر است. شاید با همین حدیث مختصر و مفید بتوان اثبات کرد که فضیلت ساخت، مرمت و یا تجهیز مدارس علمیه که مرکز تربیت مردان دین است اگر بیشتر از مسجد سازی نباشد کمتر نیست.

مسکن مبلغین و اساتید

رسول خدا صلی الله علیه و آله سه بار فرمودند: خداوندا خلیفه های مرا مورد رحمت خود قرار ده. گفتند یا رسول الله خلیفه های شما چه کسانی هستند ؟ فرمودند آن کسانی که حدیث و سنت مرا تبلیغ کنند و به امت من بیاموزند. خوشا بحال کسانی که با کمک به تامین مسکن مبلغین و اساتید ترویج حدیث و سنت و نبوی یاری می رسانند و با اینکار حساب قیامت خود را آباد می کنند.

شهرک های مسکونی طلاب

بزرگترین معضل یک طلبه ی جوان همانند دیگر کسانی که در سال های آغازین زندگی مشترک به سر می‌برند و از ناحیه ی خانواده حمایت نمیشوند، نبود مسکن حداقلی می باشد. ازین رو مدیریت حوزه و بزرگان آن از سال ها قبل برای حل این مشکل اقدام به تأسیس شهرک هایی طلبه نشین که اقتضائات خاص فرهنگی و اجتماعی خود را دارد نموده اند.
اینک با گذر زمان نیاز به نوسازی، توسعه و احداث فازهای جدید وجود دارد.
یکی از بزرگترین شهرک های مسکونی طلاب، «شهرک مهدیه» واقع در حومه ی قم می باشد که بسیاری از واحد‌های آن به جهت مشکلات فنی قابل سکونت نیست.
کمک به توسعه ی این ظرفیت اقدام شایان توجهی برای حل بزرگترین معضل طلاب خصوصاً در وضعیت اسف بار قیمت های نجومی مسکن در کشور می باشد.

احیای موقوفات

با توجه به اهمیت وقف و تاکید فراوانی که در روایات به آن شده است نیک اندیشان فراوانی از دیرباز، موقوفاتی را برای حوزه های علمیه قرار داده اند.
با گذشت زمان و دراثر بلایای طبیعی و… بسیاری از این موقوفات، کاربری خود را از دست داده اند و احیای مجدد آن ها نیازمند صرف هزینه است. بی شک با احیای موقوفات منبع بسیار بسیار مناسبی برای تامین تمامی نیازهای حوزه های علمیه به وجود می‌آید تاجایی که بنابر اظهار کارشناسان درصورتی که بتوان این رقبات را احیا نمود تمامی هزینه های جاری و مشکلات مالی حوزه ها حل خواهد شد.