preloader

کمک نقدی برای شهرک های مسکونی طلاب

بزرگترین معضل یک طلبه ی جوان همانند دیگر کسانی که در سال های آغازین زندگی مشترک به سر می‌برند و از ناحیه ی خانواده حمایت نمیشوند، نبود مسکن حداقلی می باشد. ازین رو مدیریت حوزه و بزرگان آن از سال ها قبل برای حل این مشکل اقدام به تأسیس شهرک هایی طلبه نشین که اقتضائات خاص فرهنگی و اجتماعی خود را دارد نموده اند.
اینک با گذر زمان نیاز به نوسازی، توسعه و احداث فازهای جدید وجود دارد.
یکی از بزرگترین شهرک های مسکونی طلاب، «شهرک مهدیه» واقع در حومه ی قم می باشد که بسیاری از واحد‌های آن به جهت مشکلات فنی قابل سکونت نیست.
کمک به توسعه ی این ظرفیت اقدام شایان توجهی برای حل بزرگترین معضل طلاب خصوصاً در وضعیت اسف بار قیمت های نجومی مسکن در کشور می باشد.

"(ضروری)" indicates required fields

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .