preloader

خدمات ویژه

سفر های زیارتی

از آن جایی که برخی از نیکوکاران توانایی آن که خود مستقیماً به زیارت ائمه علیهم السلام مشرف بشوند را ندارند و از طرفی تمایل دارند که در ثواب زیارت شریک باشند این امکان فراهم شده است تاعده ای از عزیزانی که در تأمین هزینه ی سفر عتبات یا مشهد مقدس دچار مشکل هستند را به نیابت از خود اعزام نمایند.

ایجاد اشتغال و کارآفرینی

«ماهی گیری یاد دادن» به جای «ماهی دادن» یکی از اهداف مهم دغدغه مندان است! در صدد هستیم که با کمک شما عزیزان برای جامعه ی هدف، درآمد ثابت ماهیانه ایجاد کنیم تا از کمک های موردی که هم هزینه بیشتری دارد و هم با مناعت طبع افراد سازگار نیست بی نیاز شویم. کمک های شما در این زمینه صرف تهیه ی مقدمات برای ایجاد اشتغال خانگی خصوصاً برای خانواده های طلاب که غالباً با فراغ بال تمایل به کمک برای تأمین معاش خانوار دارند می شود.

تولید و تدوین آثار

به منظور معرفی آثار علمی وپژوهشی نخبگان به جامعه ی آکادمیک جهت کمک به نشر علم و دانش و معرفی علوم آل محمد علیهم السلام به آحاد جامعه ی تشنه ی معارف می‌توانید از این طریق اقدام نمایید. در نظر داشته باشید که علاوه بر توسعه ی علم و فقاهت تجربه نشان داده که با چاپ و ترویج اثر یک نخبه برای همیشه او را از مشکل فقر نیز رهانیده ایم.

کتابخانه ها و پژوهشگاه ها

از مهم ترین مقدمات برای یک پژوهش مطلوب وجود کتابخانه ای غنی و در اختیار قرار گرفتن ابزار تحقیق (نظیرنرم افزار ،محیط مناسب و آرام و…) است.
هم اکنون بسیاری از کتابخانه های کشور با وجود امکانات مناسب و محیط مطلوب به جهت فقدان برخی از تجهیزات ضروری به حالت تعطیل و نیمه تعطیل در آمده اند و یا دست کم از بازدهی مناسبی بر خوردار نیستند. اهل علم می‌دانند که کتابخانه ی مناسب از نان شب برای یک محقق ضروری تر است.

دوره های تخصصی و اردو های علمی

گاه برای کسب دانش باید محیط همیشگی خود را تغییر داد و از امکانات و تجربیاتی که در مکان جدید وجود دارد استفاده کرد. بدین منظور اردوگاه های علمی_تخصصی برای جویندگان دانش اهل‌بیت عصمت وطهارت علیهم السلام در نظر گرفته شده که تجهیز و رفع کمبودهای آن کمک فراوانی به ارتقای سطح علمی افراد خواهد نمود.