preloader

کمک نقدی برای تولید و تدوین آثار

به منظور معرفی آثار علمی وپژوهشی نخبگان به جامعه ی آکادمیک جهت کمک به نشر علم و دانش و معرفی علوم آل محمد علیهم السلام به آحاد جامعه ی تشنه ی معارف می‌توانید از این طریق اقدام نمایید. در نظر داشته باشید که علاوه بر توسعه ی علم و فقاهت تجربه نشان داده که با چاپ و ترویج اثر یک نخبه برای همیشه او را از مشکل فقر نیز رهانیده ایم.

"(ضروری)" indicates required fields

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .