preloader

صدقه اول ماه

 امام علی علیه السلام
 إستَنزلوا الرِّزقَ بِالصَّدَقَةِ
 با صدقه دادن، روزی خود را فرود آورید
کافی(ط-الاسلامیه) ج 4

 

برای واریز مبالغ صدقه اول ماه می توانید از این فرم استفاده فرمایید.

"(ضروری)" indicates required fields

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .