تسلیت نمایندگان بنیاد خیرین حوزه‌های علمیه و هیئت همراه به خانواده‌های داغدیده حادثه ی متروپل آبادان

به گزارش خبرنگار بنیاد خیرین پیرو دستور مدیر محترم حوزه های علمیه نمایندگانی از سوی ایشان، جهت تسلی خاطر بازماندگان حادثه متروپل عازم آ...

ادامه مطلب