preloader

کمک نقدی برای سفر های زیارتی

از آن جایی که برخی از نیکوکاران توانایی آن که خود مستقیماً به زیارت ائمه علیهم السلام مشرف بشوند را ندارند و از طرفی تمایل دارند که در ثواب زیارت شریک باشند این امکان فراهم شده است تاعده ای از عزیزانی که در تأمین هزینه ی سفر عتبات یا مشهد مقدس دچار مشکل هستند را به نیابت از خود اعزام نمایند.

"(ضروری)" indicates required fields

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .