preloader

کمک نقدی برای دوره های تخصصی و اردو های آموزشی

گاه برای کسب دانش باید محیط همیشگی خود را تغییر داد و از امکانات و تجربیاتی که در مکان جدید وجود دارد استفاده کرد. بدین منظور اردوگاه های علمی_تخصصی برای جویندگان دانش اهل‌بیت عصمت وطهارت علیهم السلام در نظر گرفته شده که تجهیز و رفع کمبودهای آن کمک فراوانی به ارتقای سطح علمی افراد خواهد نمود.

"(ضروری)" indicates required fields

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .