preloader

کمک نقدی برای احیای موقوفات

با توجه به اهمیت وقف و تاکید فراوانی که در روایات به آن شده است نیک اندیشان فراوانی از دیرباز، موقوفاتی را برای حوزه های علمیه قرار داده اند.
با گذشت زمان و دراثر بلایای طبیعی و… بسیاری از این موقوفات، کاربری خود را از دست داده اند و احیای مجدد آن ها نیازمند صرف هزینه است. بی شک با احیای موقوفات منبع بسیار بسیار مناسبی برای تامین تمامی نیازهای حوزه های علمیه به وجود می‌آید تاجایی که بنابر اظهار کارشناسان درصورتی که بتوان این رقبات را احیا نمود تمامی هزینه های جاری و مشکلات مالی حوزه ها حل خواهد شد.

"(ضروری)" indicates required fields

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .