preloader

کمک نقدی برای نوسازی مدارس قدیمی و فرسوده

از آن جایی که احداث برخی از مدارس علمیه مربوط به ده ها سال و در برخی موارد به بیش از آن برمی‌گردد به صورت طبیعی با گذشت این مقدار از زمان نیاز به بازسازی بافت های فرسوده ی آن وجود دارد . به تجربه شاهد آن بوده ایم که با کمک یک خیر نیک اندیش و با صرف هزینه ی به مراتب پایین تر از احداث یک بنای جدید، همان نتیجه ی مطلوب که عبارت است از «وجود بستر مناسب برای تربیت سربازان امام زمان عج» حاصل شده است. لازم به ذکر است کمک های غیرنقدی نظیر مصالح ساختمانی و… در این خصوص قابل استفاده است.

"(ضروری)" indicates required fields

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .