preloader

کمک نقدی برای طرح بینات

در هر شهرستان تعداد زیادی ارگان، اداره، کارگاه، کارخانه و… وجود دارد که به علت نبود روحانی از نمازجماعت و برنامه‌های مستمر فرهنگی محروم است. از سویی طلاب بسیاری در مدارس علمیه ی این مناطق هستند که به جهت تحصیل، نمی توانند به مناطق تبلیغی اعزام شوند اما این امکان را دارند که روزانه یکی دو ساعت برای ارتباط با پایگاه های موجود در شهر خود وقت بگذارند. متأسفانه با وجود نیازی که در این زمینه وجود دارد و اعلام آمادگی که توسط طلاب جوان مشاهده می شود اما به جهت مشکلات مربوط به بودجه، خیل عظیمی از این پایگاه‌ها نسبت به این ظرفیت بزرگ، محروم شده‌اند و تنها مراکزی که بودجه ی مناسب برای دعوت از روحانی مستمر دارند بهره مند شده اند.
با کمک هزینه های شما عزیزان می توانیم مختصر هزینه ی رفت و آمد این طلاب را فراهم کنیم و تعداد زیادی از مراکز را به نعمت ارتباط مستمر با روحانیون دغدغه مند متنعم سازیم.
در خلال این ارتباط و نماز جماعت، معارف دینی و «بینات» الهی برای مردم بازگو می شود. خود را در ثواب این مهم، شریک کنیم!

"(ضروری)" indicates required fields

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .