preloader

کمک نقدی برای دیون و اقساط

گاه نخبگان در زمان بحران برای برون رفت از معضل مالی خود مجبور به گرفتن وام می شوند و تا سالها گرفتار اقساط آن هستند. بدون شک کمک به ادای دین یک نخبه، تأثیر بسزایی در آرامش ذهنی وی و تلاش مضاعف برای انجام رسالتی که برای خود ترسیم نموده می باشد.
پیامبر اکرم (ص) فرمودند: محبوب ترین کار ها نزد خداوند سه چیز است :سیر کردن شکم مسلمان گرسنه، پرداخت بدهی بدهکار و بر طرف ساختن اندوه وی! (مفاتیح الحیات ص 170)

"(ضروری)" indicates required fields

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .