preloader

کمک نقدی برای دندان پزشکی

با اینکه غالب افراد از بیمه بر خوردار هستند اما به جهت آن که هزینه های مربوط به درمان دندان و عفونت ها و آسیب های آن تحت پوشش بیمه ها نیستند ویا مبلغ آن از سقف حمایتی بیمه فراتر است شاهد آن هستیم که در این زمینه حجم تقاضای بالایی وجود دارد. گاه درد یک دندان به قدری خواب و خوراک را از فرد، سلب میکند که از کار های روزمره باز می ماند و از هر گونه فعالیت علمی و تلاش ذهنی عاجز می‌شود.

"(ضروری)" indicates required fields

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .