preloader

اطعام غدیر

امام صادق علیه السلام اطعام یک نفر در غدیر مانند اطعام همه پیامبران و صدیقان است. در مرحله دوم پویش “غدیر و قربان، یک تیر و دو نشان” بنیاد خیرین قصد دارد با استفاده از گوشت های قربانی عید قربان و همچنین تهیه مواد غذایی مورد نیاز دیگر اطعام بزرگی در روز عید غدیر تدارک ببیند. برای مشارکت در این امر خیر از این فرم استفاده فرمایید.

"(ضروری)" indicates required fields

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .