preloader

کمک نقدی برای هدایا و محتوای تبلیغی

کار رسانه ای و تبلیغب با وجود تأثیر فراوانی که دارد اما با هزینه‌هایی نیز همراه است. برخی از این هزینه ها مربوط به تولید آثار و مکتوب و محتوایی است که مبلّغ به همراه خود برای توزیع در جامعه ی هدف به همراه دارد.
همچنین اعطای هدیه هرچند کوچک به یک کودک، محبت فراوانی را در دل او نسبت به لباس روحانیت ایجاد می کند که در آینده ی او تأثیر بسزایی دارد.
خیرینی که افق های فراتری را برای کمک های مالی خود می بینند از این فرصت طلایی غافل نخواهند شد!

"(ضروری)" indicates required fields

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .