preloader

صدقه جهت تامین افطاری برای مناطق محروم خوزستان

در ماه مبارک رمضان، بسیاری از مناطق محروم کشور حتی قادر به تامین افطاری برای خانواده خود نیستند. اطعام فقرا، صدقه در ماه مبارک رمضان و افطاری دادن هر کدام به تنهایی از موارد توصیه شده در روایات هستند و این حرکت خیرخواهانه ثواب هرسه مورد را یکجا برای خیرین فراهم می کند. امید است مورد قبول حضرت حق قرار گیرد. یاعلی.

"(ضروری)" indicates required fields

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .