preloader

کمک نقدی برای درمان نازایی

از مشکلات اساسی مربوط به بحث رشد جمعیت معضل نازایی بانوان می باشد که متأسفانه حل آن نیز با هزینه های نسبتاً بالایی همراه است.
کمک به حل این مساله گامی بزرگ برای جوان ساختن ساختار جمعیتی میهن اسلامی است.

"(ضروری)" indicates required fields

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .