preloader

پرداخت کفارات

بنیاد خیرین حوزه های علمیه آمادگی دارد کفارات را دریافت و در میان جامعه هدف که توسط روحانیون جهادی به صورت میدانی شناسایی شده اند توزیع نماید.

"(ضروری)" indicates required fields

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .