preloader

حمایت مالی از پویش خانه های حسینی

پویش خانه های حسینی چه از جهت مخاطب و چه از جهت طریقه انجام کار از سخت ترین انواع پویش هاست، چراکه مخاطب آن بسیار محدود است و نیازمند هزینه بالا جهت تبلیغات انبوه و انجام آن چند مرحله ای و نیازمند دقت زیاد و بکار گیری افراد بیشتر است.

شما می توانید با حمایت مالی از این پویش اجرای آنرا آسان تر کرده و در ثواب این نیکوکاری عظیم بهره مند گردید.

"(ضروری)" indicates required fields

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .