preloader

کمک نقدی برای تغذیه طلاب هجره نشین

با توجه به فضیلت بالایی که برای اطعام مؤمنین وجود دارد برخی از خیرین دغدغه مند تمایل دارند که در تأمین هزینه های سرسام‌آور غذای کسانی که غالباً از خانه و دیار خود هجرت نموده و در خوابگاه های مدارس علمیه سکنی گزیده اند شریک باشند.

"(ضروری)" indicates required fields

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .