preloader

غدیر و قربان، یک تیر و دو نشان

در پویش “غدیر و قربان یک تیر و دو نشان” کمک های مردمی صرف قربانی کردن در عید قربان خواهد شد و سپس گوشت های قربانی شده تا عید غدیر نگهداری  و برای پخت غذا مصرف می گردد. غذا های طبخ شده توسط نیروی های جهادی حوزه میان جامعه هدف توزیع می شود و شرکت کنندگان در این پویش علاوه بر ثواب قربانی در عید قربان از ثواب اطعام در غدیر نیز بهره مند می گردند.

به کمک این فرم می توانید کمک های نقدی خود را برای این پویش پرداخت فرمایید.

"(ضروری)" indicates required fields

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .