preloader

کمک نقدی برای مراکز ورزشی

یکی از معضلات بزرگ اهل علم، کمتر وقت گذاشتن ایشان برای ورزش و سلامت جسمانی است. گاه دیده می‌شود که عالم فاضلی که سالها برای خدمت به دین زحمت فراوان کشیده است به جهت ضعف جسمانی ناشی از عدم تحرک بدنی کارایی لازم برای نشر علم خویش را ندارد. در سال‌های گذشته با نگاه ویژه ای به بحث سلامت و درمان توجه شده است و هزینه کرد برای این بخش در اولویت برخی دغدغه مندان قرار گرفته است، زیرا معتقدند پیشگیری بهتر از درمان است!

"(ضروری)" indicates required fields

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .