قرارداد و تفاهم نامه همکاری مرکز نیکوکاری بشری با بنیاد خیرین حوزه های علمیه امضاء شد

به گزارش معاونت رسانه بنیاد خیرین حوزه های علمیه، به موجب این قرارداد مرکز نیکوکاری بشری متعهد گردید تا بعنوان بازوی رصد و احراز نیازمن...

ادامه مطلب